TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak düzenlediğimiz ve mesleğin geleceğine ışık tutan Kongrelerimizin 8’incisi “PEYZAJ ve KENT” ana temasıyla 27-28-29 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Kongremizin ana teması olan peyzaj ve kent arasındaki dinamik ilişki her dönemde yeni kavram, yöntem ve mekân tipleri üretmiştir. Ondokuzuncu yüzyılda kent içinde doğanın temsili parklardan günümüzdeki peyzaj tabanlı şehircilik yaklaşımlarına uzanan süreçte peyzajın değişen tanımları hem kuram hem de pratikte üretken bir zemin yaratmıştır.

Bu çerçevede, Peyzaj Mimarları Odası’nın düzenlediği Peyzaj ve Kent başlıklı 8. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, iklim değişikliği ve evrensel çevre krizlerinin yaratttığı mekânsal, sosyal ve çevresel eşitsizlikler ve olumsuzluklarla mücadelenin asıl sorunu/soruyu oluşturduğu günümüzde, peyzaj ve kent ilişkisini tartışmayı amaçlamaktadır. Disiplinler ötesi müşterek bir tartışma zemini üretmeyi hedefleyen kongremizde;

Yöntem

Peyzaj mimarlığına özgü araştırma, tasarım ve uygulama yöntemlerinin yanı sıra disiplinlerarası etkileşimin (mimarlık, şehircilik, ekoloji, mühendislik, sanat, vb.) ürettiği ya da üretebileceği yöntemler üzerinden peyzaj ve kent ilişkisini tartışmak…

Temsil

Peyzajın farklı tarihsel dönemlerdeki temsili ve değişimi; peyzajın mimarlık, şehircilik ve sanat alanlarındaki kavramsal temsili gibi konuların yanı sıra tasarım süreci ve dijital teknolojilerle değişen peyzaj temsil yöntemleri üzerine tartışmak…

Bağlam

Peyzajın sınırsız olma halini esas alarak, mesleki, akademik, yasal, idari ve mülki sınırların sorgulandığı, çoklu ve geniş bağlamlarda peyzaj sürekliliği/süreksizliğini tartışmak…

Ölçek

Alışılagelmiş ve kesin sınırlarla tanımlanan ölçekleri sorgulamak ve peyzajın farklı, çoklu ve iç içe geçmiş ölçeklerdeki hallerini araştırma, uygulama, eğitim ve tasarım alanları üzerinden tartışmak…

Kavram

Peyzajın temel kavramları ve peyzaj mimarlığının diğer mesleklerle etkileşiminden ortaya çıkan kavramları araştırma, uygulama, eğitim ve tasarım alanları üzerinden tartışmak…

 alt başlıkları ile 3 gün boyunca mesleğimize dair güncel gelişmeler, yapılan yeni araştırmalar tartışmaya açılacaktır. Mesleğimiz adına kilometre taşı olacak 8. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, belirtilen tema ve alt başlıklarda bildiri sunmak isteyen tüm araştırmacıların katılımına açıktır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
15. Dönem Yönetim Kurulu

TARİHLER

  • Kongre Tarihi: 27-28-29 Nisan 2023
  • Yeri: Litai Otel TBB Konukevi – ANKARA
  • Çağrı: 20 Eylül 2022
  • Bildiri Özetlerinin Gönderim Tarihi: 9 Aralık 2022
  • Bildiri Özetlerinin Kabul – Red Bildirimi: 13 Ocak 2023
  • Genişletilmiş Özet Teslim Tarihi: 10 Şubat 2023

Örnek bildiri formatını görmek için tıklayınız.

Genişletilmiş bildiri özetinizi yüklemek için tıklayınız.