Halen Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesidir. Mimarlık Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde, Mimarlık Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ’de, Kentsel Tasarım Lisansüstü programını ve Doktora çalışmalarını – YTÜ’deki başlangıcı sonrasında YÖK Bursu ile gittiği İngiltere’de, Oxford Brookes Üniversitesi’nde tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Mimarlık Fakültesi Kurucu Dekanlığı ve Bölüm Başkanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (URDC) Kurucu Başkanlığı ve Kentsel Tasarım Y. Lisans Programı Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. ABD, İngiltere ve İtalya’nın öncü üniversitelerinde konuk öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulundu. Avrupa Birliği, USAID ve TÜBİTAK tarafından desteklenen disiplinlerarası projelerin koordinatörlüğünü ve yürütücülüğünü yaptı. Çok sayıda yayının sahibi olup, 2020 ve 2021 yıllarında Stanford Üniversitesi’nde gerçekleştirilen, dünya akademisyenlerinin yayın nitelik ve etki değerlerini ölçen bir araştırmanın sonuçlarına göre Top 2% Scientists listesine girdi. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ağı tarafından verilen ‘WREN PIONEER AWARD 2021’ ödülünün sahibi olan Oktay, Ekistics and the New Habitat dergisinin yeni genel yayın yönetmenidir.

Örnek bildiri formatını görmek için tıklayınız.

Genişletilmiş bildiri özetinizi yüklemek için tıklayınız.