E. Serdar Karaduman – Kent-LAB Yönetim Kurulu Başkanı
Ankara doğumludur. 1989 Ankara Atatürk Lisesi ardından 1994 ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama lisans mezunu. ODTÜ Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler, AÜ SBF Kent-Çevre ve İKÇÜ Medya ve İletişim Bölümleri’nde yüksek lisans çalışmalarında bulundu. TMMOB Genel Sekreter Yardımcılığı, Şehir Plancıları Odası YK üyeliği ve Ankara Şube Başkanlığı yaptı. 2021 kurucularından biri olduğu Kent-Lab Derneği’nde sivil toplum alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Son dönemdeki çalışma konuları katılımcılık, iklim eylem planlaması ve iklim değişikliğine uyum alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Örnek bildiri formatını görmek için tıklayınız.

Genişletilmiş bildiri özetinizi yüklemek için tıklayınız.