Naz Beykan – İklim Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Naz Beykan, 9 yılı aşkın süredir iklim değişikliğine uyum ve kentsel dirençlilik konularında uluslararası kalkınma kuruluşları, özel sektör ve belediyelerle çalışmaktadır. Halihazırda, Dünya Bankası Grubu’nun “Bina Dayanıklılık Endeksi” Programına destek vermektedir. Önceki çalışmaları arasında UNDP’nin “Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında yerel iklim değişikliğine uyum rehberinin geliştirilmesi, “2018 İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı”nın hazırlanması ve Dünya Bankası Grubu için “EDGE Yeşil Binalar Programı”nın yerelde koordinasyonu bulunmaktadır.  Ayrıca, “İklim Araştırmaları Derneği”nin ve “İklim ve Çevre için Harvard Mezunları”nın yönetim kurullarında görev yapmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nde; lisansüstü eğitimini ise Fulbright Bursu’yla öğrenim gördüğü Harvard Üniversitesi Tasarım Enstitüsü’nün Tasarım Araştırmaları Yüksek Lisansı: Enerji ve Çevre programında tamamlamıştır.

Örnek bildiri formatını görmek için tıklayınız.

Genişletilmiş bildiri özetinizi yüklemek için tıklayınız.