Prof. Dr. Alper Çabuk – Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ankara Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Peyzaj Mimarlığı Alanında, yüksek lisans eğitimlerini Peyzaj Planlama ve Çevre Yönetimi alanlarında, doktora eğitimini ise Çevre Ekonomisi alanında tamamlamıştır. Sırasıyla Ankara Üniversitesinde, University of Massachussetts’de (Dünya Bankası Bursuyla), TUBİTAK’ta, American Geomatics Group, Geotech Şirketinde ve Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü (Bölüm Başkanı), Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü (Enstitü Müdürü) ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde (Fakülte Dekanı) görev almıştır. 2018 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesinin Anadolu Üniversitesinden ayrılarak kurulmasının ardından Eskişehir Teknik Üniversitesinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği (TaPLaK)  Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet vermektedir.

Çevreye tehdit olmayan ve çevrenin özellikle afetlerin tehdit etmediği insan yerleşimlerinin araştırılması amacıyla özellikle coğrafi bilgi sistemleri başta olmak üzere, uzaktan algılama, yersel fotogrametri, hava fotogrametrisi vb teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaşması amacıyla çok sayıda ulusal-uluslararası projede çalışmış, çeşitli akademik programların ve eğitim programlarının kuruluşunda katkılar sağlamış, çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla bu maksatla işbirliği yapmıştır.

Alper Çabuk özetle yere – dünyaya – saygı duyan nesillerin yetişmesine ve bu nesillerin yolunu aydınlatacak projelere katkı sağlamaya çalışan bir Dünya ve vatan sevdalısıdır. 

Örnek bildiri formatını görmek için tıklayınız.

Genişletilmiş bildiri özetinizi yüklemek için tıklayınız.