Prof. Dr. Aslı Akay – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 1992 yılında, Yüksek Lisans Eğitimini, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında 1995 yılında, Doktora eğitimini aynı Enstitüde 2002 yılında tamamlamıştır. İkinci yüksek lisans diplomasını Uluslararası Teknoloji Üniversitesi-Paris ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde yönetilen Çevre Yönetimi YL. Programı’ndan 1995 yılında almıştır. Hollanda- Erasmus Üniversitesi, Konut ve Kentsel Kalkınma Enstitüsü’nden 2001 yılında “Kamu Yönetimi ve Kentsel Yönetişim” alanında Diploma almıştır. 1993-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında “Araştırma Görevlisi” olarak; 2003 yılından itibaren TODAİE’de sırasıyla Dr. Asistan (2003-2010), “Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler” alanında Doçent (2010-2014) ve “Kentsel Politikalar” alanında Profesör olarak görevine TODAİE’nin kapatıldığı tarih olan Temmuz 2018 tarihine kadar devam etmiştir. Aynı zamanda TODAİE’de 2003-2009 yılları arası Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezinde Müdür Yardımcılığı, 2009 yılından itibaren Yerel Yönetimler Merkez Müdürlüğü, 2014-2018 yılları arasında iki dönem seçilerek TODAİE Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Ekim 2018 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları A.B.D’nda Profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Afet ve İnsani Yardım Yönetimi A.B.D. Başkanı ve Kültür Politikaları ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı görevlerini yürütmektedir. 2021 yılından itibaren ASBUKENT-Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurucu müdürüdür. ASBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü olarak 2020 yılı Aralık ayından itibaren görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları başta afet yönetimi olmak üzere, yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunlarıdır. Bu alanlara ait yayınları ve birçok projede proje yöneticiliği ve araştırmacı olarak görevleri bulunmaktadır. Başta TODAİE dergileri olmak üzere, çeşitli dergilerde yazarlık, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik yapmıştır. Resilience Dergisinde alan editörüdür. Kentleşme, kentsel politikalar, afet yönetimi ve politikaları, çevre politikaları, çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.

Örnek bildiri formatını görmek için tıklayınız.

Genişletilmiş bildiri özetinizi yüklemek için tıklayınız.