Skip to main content
8. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Kongresi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak düzenlediğimiz ve mesleğin geleceğine ışık tutan Kongrelerimizin 8’incisi “PEYZAJ ve KENT” ana temasıyla 3-4-5 Mart 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Kongremizin ana teması olan peyzaj ve kent arasındaki dinamik ilişki her dönemde yeni kavram, yöntem ve mekân tipleri üretmiştir. Ondokuzuncu yüzyılda kent içinde doğanın temsili parklardan günümüzdeki peyzaj tabanlı şehircilik yaklaşımlarına uzanan süreçte peyzajın değişen tanımları hem kuram hem de pratikte üretken bir zemin yaratmıştır.

Bu çerçevede, Peyzaj Mimarları Odası’nın düzenlediği Peyzaj ve Kent başlıklı 8. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, iklim değişikliği ve evrensel çevre krizlerinin yaratttığı mekânsal, sosyal ve çevresel eşitsizlikler ve olumsuzluklarla mücadelenin asıl sorunu/soruyu oluşturduğu günümüzde, peyzaj ve kent ilişkisini tartışmayı amaçlamaktadır. Disiplinler ötesi müşterek bir tartışma zemini üretmeyi hedefleyen kongremizde;

Yöntem, Temsil, Bağlam, Ölçek, Kavram alt başlıkları ile 3 gün boyunca mesleğimize dair güncel gelişmeler, yapılan yeni araştırmalar tartışmaya açılacaktır. Mesleğimiz adına kilometre taşı olacak 8. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, belirtilen tema ve alt başlıklarda bildiri sunmak isteyen tüm araştırmacıların katılımına açıktır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Dönem Yönetim Kurulu

Yazarlar:

Bilim & Program Komitesi:

Başkan:

 


Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2022 Zakon Group LLC