1932`de Trabzon`da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`ni (SBF) ve Hukuk Fakültesi`ni bitirdi. 1965`te doçent, 1971`de profesör oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi`nde iki dönem (1971-1975) dekanlık yaptı. ABD ve Japonya`nın çeşitli üniversitelerinde araştırmacı ve konuk öğretim üyesi olarak bulundu. AÜ SBF`de, ODTÜ`de, TODAİE`de, Bilkent Üniversitesi`nde, Doğu Akdeniz Üniversitesi`nde kentleşme, yerel yönetimler, kentsel siyaset, çevre ve konut politikaları gibi dersler verdi. Halen AÜ SBF`de emekli öğretim üyesi olarak derslerini ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli dillerde yayınlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır.

Örnek bildiri formatını görmek için tıklayınız.

Genişletilmiş bildiri özetinizi yüklemek için tıklayınız.