Dr. Uğur Zeydanlı – Doğa Koruma Merkezi-DKM Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur Zeydanlı Doğa Koruma Merkezi’nin kurucuları arasındadır ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktadır. Ayrıca ODTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü’nde ve Yer Sistem Bilimleri Programında ekoloji ilkelerinin planlamada kullanımı ve doğal kaynak yönetimi ile ilgili ders vermektedir. Doğa koruma, doğal kaynak yönetimi, iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir tarım ve ormancılık alanlarında 30 yıla yakın bir süredir çalışmaktadır, 100’den fazla projeyi uygulamış veya koordine etmiştir. 2016 yılında Fulbright bursiyeri olarak Yale Üniversitesi, Ormancılık ve Çevre Bilimleri Fakültesi’nde ekosistem hizmetleri konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 

Örnek bildiri formatını görmek için tıklayınız.

Genişletilmiş bildiri özetinizi yüklemek için tıklayınız.